Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
POŁOŻNICTWO PRACA POŁOŻNEJ POŁOŻNA POZ POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

Położna POZ - jakie kompetencje posiada położna środowiskowa?

redakcja, 14 października 2022
Położna POZ - jakie kompetencje posiada położna środowiskowa?

Czy każda położna środowiskowa ma takie same kompetencje? Tak – reguluje je rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 2335) z dnia 27 listopada 2019 r. Co należy do zadań położnej POZ?