Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024

Celem medycyny rodzinnej umiejscowionej w podstawowej opiece zdrowotnej jest zapewnienie całej rodzinie holistycznej opieki medycznej. Medycyna rodzinna wymaga zespołowego i interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta. Obowiązkiem położnej jest objęcie kobiety i jej rodziny kompleksową i systematyczną opieką, nie tylko w oddziale szpitalnym, ale także w jej środowisku domowym. Tak jak każdy ma prawo do opieki lekarza POZ, tak każda kobieta dodatkowo ma prawo do opieki położnej POZ.

Celem medycyny rodzinnej umiejscowionej w podstawowej opiece zdrowotnej jest zapewnienie całej rodzinie holistycznej opieki medycznej. Medycyna rodzinna wymaga zespołowego i interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta. Lekarz rodzinny jest podstawowym ogniwem opieki medycznej w systemach opieki zdrowotnej. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami, a także kieruje pacjentów do leczenia i diagnostyki w oddziałach szpitalnych oraz klinikach. Właściwie powinno się mówić o zespole sprawującym rodzinną opiekę medyczną, w skład którego oprócz lekarza powinna wchodzić także położna i pielęgniarka środowiskowa.