Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT KARMIENIE PIERSIĄ ROLA POŁOŻNEJ KARMIENIE NOWORODKA

Czy karmienie piersią jest obowiązkiem? Rola położnych środowiskowych w podejmowaniu wyboru karmienia noworodka

8 kwietnia 2018

Opierając się na aktualnej wiedzy medycznej popartej doświadczeniem, położne mają ogromny wpływ na promocję karmienia piersią oraz jego przebieg. Położne powinny akceptować decyzje, przekonania i problemy matek, okazywać im zaufanie i doceniać to, co robią dla swoich dzieci. Do matki jednak należy decyzja co do sposobu karmienia dziecka i to ona bierze odpowiedzialność za jej podjęcie

Artykuł odpowiada na pytania związane z procesem karmienia piersią i decyzjami, jakie podejmują matki, wybierając metodę karmienia noworodków. Autorki przeanalizowały ankiety przeprowadzone wśród kobiet w połogu objętych wizytami patronażowymi położnej środowiskowej. Z badań wynikło, iż większość kobiet wykazała zrozumienie dla karmienia piersią, jednocześnie uważając, że nie stanowi to ich obowiązku. Pacjentki powinny dokonywać samodzielnego wyboru, jednak to położna jest najbliżej matki i dziecka w okresie okołoporodowym i ma możliwość wpływu na decyzję matki - wolną od przymusu, nacisku i osądzania.