Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA PRAWA PACJENTA EDUKACJA ZDROWOTNA

Podsumowanie Roku Bezpieczeństwa Pacjenta. Edukacja i informacja o bezpieczeństwie i prawach pacjenta

20 kwietnia 2022
Podsumowanie Roku Bezpieczeństwa Pacjenta. Edukacja i informacja o bezpieczeństwie i prawach pacjenta

W ramach Roku Bezpieczeństwa Pacjenta, Rzecznik Praw Pacjenta przedstawia działania, które podjął w 2021 roku w obszarze edukacyjno-informacyjnym. Działania te dotyczyły zarówno bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego i profilaktyki chorób.