Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Rzecznik Praw Pacjenta podsumowuje Rok Bezpieczeństwa Pacjenta

2 marca 2022
Rzecznik Praw Pacjenta podsumowuje Rok Bezpieczeństwa Pacjenta

Czas pandemii to wiele trudnych decyzji i kompromisów, pomiędzy potrzebą niezakłóconego dostępu do świadczeń zdrowotnych, a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Pandemia choroby COVID-19 stała się najpoważniejszym od wielu lat zagrożeniem zdrowia publicznego. Dziś wiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpiecznej opieki w złożonych, trudnych i szybko zmieniających się warunkach.