Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE POŁOŻNICTWO ANTYKONCEPCJA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE PLANOWANIE RODZINY HORMONY CIĄŻA

Pielęgniarstwo ginekologiczne - regulacja urodzeń

mgr Agata Białas, 7 kwietnia 2021
Pielęgniarstwo ginekologiczne - regulacja urodzeń

Nie sposób pominąć tematu regulacji urodzeń, kiedy mówi się pielęgniarstwie ginekologicznym. Zazwyczaj pierwszy kontakt, jaki nawiązuje pacjentka, która pojawia się w poradni ginekologicznej, to kontakt z pielęgniarką, która przeprowadza także wywiad wstępny z pacjentką, dotyczący m.in. jej zdrowia, przeszłości ginekologicznej, stosowanych środków antykoncepcyjnych czy planowania rodziny.

W niektórych przychodniach wywiad ginekologiczny z pacjentką przeprowadza lekarz, wszystko zależy od organizacji i struktury konkretnej placówki. Podobnie jest w  w placówkach komercyjnych, które  zawsze muszą spełniać odgórne wymogi. W kwestii regulacji urodzeń, w niektórych krajach zachodnich (np. UK, Irlandia), porady może udzielić pielęgniarka i taka wizyta traktowana jest jak każda inna wizyta, która wymagała konsultacji specjalisty.