Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE POŁOŻNICTWO ANTYKONCEPCJA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE GINEKOLOGIA PLANOWANIE RODZINY EDUKACJA SEKSUALNA

Metody antykoncepcji i ich skuteczność

mgr Agata Białas, 2 kwietnia 2021

Antykoncepcja nazywana jest inaczej kontrolą narodzin lub kontrolą płodności. Jest to zbiór środków lub metod, które służą zapobieganiu ciąży. Antykoncepcja znana i stosowana już była w czasach starożytnych, ale bezpieczne i skuteczne metody stały się dostępne dopiero w XX wieku.

Najstarsze metody antykoncepcji sięgają roku 1550 p.n.e. (papirus Ebersa z Egiptu) i roku 1850 p.n.e. (papirus z Kahun). Należały do niech: umieszczanie w pochwie miodu, liści akacji oraz szarpi w celu zablokowania nasienia. Z kolei na starożytnych rysunkach egipskich można zauważyć także prezerwatywy. 

W starożytnej Grecji jako środek antykoncepcyjny używany był sylfion (roślina wyglądem miała przypominać koper, a jej owoce mogą być pierwowzorem symbolu serca), a jego skuteczność oraz fakt, że był rośliną niezwykle pożądaną doprowadziło do jego wyginięcia. Roślinie tej przypisywano liczne właściwości, m.in. antykoncepcyjne i wczesnoporonne.