Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA EDUKACJA ZDROWOTNA PLANOWANIE RODZINY

Promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa

18 sierpnia 2009

W obecnych czasach nikt nie kwestionuje potrzeby planowania rodziny. Współczesna medycyna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, opracowuje i ulepsza coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla zdrowia metody planowanie rodziny. Pomimo znacznie ułatwionego dostępu do fachowych informacji ze wszystkich dziedzin nauki, wciąż istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy na temat fizjologii rozrodu oraz metod planowania rodziny.