Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD SENIOREM GERIATRIA

Pielęgniarstwo geriatryczne, część 2 – test wiedzy

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 16 września 2022
Pielęgniarstwo geriatryczne, część 2 – test wiedzy

Pielęgniarka geriatryczna sprawuje opiekę nad osobami w podeszłym wieku, zarówno w środowisku domowym, jak i w domach pomocy społecznej czy zakładach opieki leczniczej. Dziedzina ta wymaga holistycznego podejścia do pacjenta, tj. uwzględniającego wszystkie jego potrzeby zdrowotne.