Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO GERIATRIA PACJENT W WIEKU PODESZŁYM

Sprawdź swoją wiedzę z pielęgniarstwa geriatrycznego

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 26 października 2021
Sprawdź swoją wiedzę z pielęgniarstwa geriatrycznego

Chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu geriatrii? Oceń swoje kwalifikacje w nowym teście wiedzy. Postępujący proces starzenia się populacji Polaków, powoduje, że z pacjentami w podeszłym wieku możemy się spotkać niemal na każdym oddziale szpitalnym.