Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICTWO MEDICAL KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Ostatnia szansa na kursy dla pielęgniarek online. Idą zmiany!

artykuł sponsorowany, 9 stycznia 2024
Ostatnia szansa na kursy dla pielęgniarek online. Idą zmiany!

W świetle najnowszego projektu ustawy z 25 października 2023 roku o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw szykuje się prawdziwa rewolucja w edukacji podyplomowej pielęgniarek i położnych. Zmiany zakładają przeniesienie szkoleń wyłącznie w tryb stacjonarny oraz wydłużenie ich trwania, a co za tym idzie – wzrost kosztów kształcenia, oraz spadek liczby organizatorów. To tylko kilka konsekwencji nowelizacji, której wejście w życie może nastąpić już niebawem. Dlatego teraz to ostateczny moment, aby zdobyć kwalifikacje na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez kursy online.