Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAKTYKA ZAWODOWA PIELĘGNIARSTWO BADANIE FIZYKALNE STETOSKOP TOP

Osłuchiwanie – technika badania fizykalnego stosowana przez pielęgniarki i położne

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 22 kwietnia 2024
Osłuchiwanie – technika badania fizykalnego stosowana przez pielęgniarki i położne

Stetoskop został wynaleziony w 1816 r. przez francuskiego lekarza Rene Theophile Laenneca. Ogólnie znany w dzisiejszych czasach stetoskop, zaprojektował amerykański lekarz George P. Cammann w latach pięćdziesiątych XIX wieku.

Stetoskop jest zbudowany z:

  • głowicy (lejek i membrana), 
  • przewodów (tzw. luf),
  • lir (prowadzą dźwięk do każdego ucha),
  • oliwek (muszą wygodnie pasować do uszu i zamykać kanał słuchowy).

Ryc. 1. Budowa stetoskopu.