Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI NIEDOŻYWIENIE

Osłabieni chorobą wymagają dodatkowego wsparcia– czyli o potrzebie żywienia medycznego po wypisie ze szpitala

10 czerwca 2022
Osłabieni chorobą wymagają dodatkowego wsparcia– czyli o potrzebie żywienia medycznego po wypisie ze szpitala

Szacuje się, że około połowa chorych przyjmowanych do szpitala jest niedożywiona. W trakcie hospitalizacji nawet u 70% pacjentów dochodzi do pogorszenia stanu odżywienia, bez względu na specjalizację oddziału szpitalnego, a po wypisie do domu problem ten zwykle się pogłębia – wynika z opublikowanego właśnie raportu „Nieprawidłowy stan odżywienia po zakończeniu leczenia szpitalnego – ocena konsekwencji zdrowotnych”.