Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ŻYWIENIE GERIATRIA NIEDOŻYWIENIE SZPITAL

Chorzy niedożywieni w naszych szpitalach

24 maja 2011

Stan niedożywienia często towarzyszy różnym problemom zdrowotnym, niezależnie od statusu społecznego czy wieku chorego. Niewłaściwe, niewystarczające żywienie, które jest przyczyną niedożywienia, negatywnie wpływa na organizm walczący z chorobą – osłabia go, spowalnia proces powrotu do zdrowia. Świadomość negatywnych konsekwencji niedożywienia jest wciąż nikła, mimo że dotyczy wielu ludzi chorujących i powracających do zdrowia. To powinno się zmienić.