Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
RATOWNICTWO MEDYCZNE KANIULACJA ŻYŁ TOP

Opis techniki wykonywania kaniulacji żył centralnych

23 maja 2024
Opis techniki wykonywania kaniulacji żył centralnych

Aktualnie najbardziej rozpowszechnioną metodą kaniulacji żył centralnych jest technika Seldingera. Przed przystąpieniem do wykonywania procedury, o ile to tylko możliwe, należy uzyskać od pacjenta świadomą, pisemną zgodę na zabieg.

Samą procedurę należy wykonywać z zachowaniem należytej staranności i  zasad aseptyki. Najlepiej przystosowanym miejscem do wykonania tego typu zabiegów jest środowisko bloku operacyjnego, gabinetu zabiegowego lub oddziału intensywnej terapii.

W celu możliwie bezpiecznego i skutecznego założenia wkłucia centralnego należy wykonać następujące po sobie czynności: