Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
RATOWNICTWO MEDYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE POŁOŻNICTWO CIĘCIE CESARKIE

Ratunkowe cięcie cesarskie

10 kwietnia 2024
Ratunkowe cięcie cesarskie

Cięcie cesarskie jest zabiegiem ratującym zdrowie, a  czasami także życie co najmniej dwóch osób, zarówno płodu, płodów, jak i matki.

Według najnowszych danych z  piśmiennictwa zabieg cięcia cesarskiego jest najczęstszym wykonywanym w  świecie zabiegiem chirurgicznym. W  Stanach Zjednoczonych Ameryki liczba wykonywanych cięć cesarskich przekracza 1 000 000 rocznie. Te dane są zapewne spowodowane większą liczbą ciąż mnogich, a  także wykonywaniem tego zabiegu z  powodu położenia płodu innego niż główkowe. W  Stanach Zjednoczonych istnieje pojęcie elektywnego, czyli na życzenie, cięcia cesarskiego. Termin ten nie funkcjonuje jednak w Europie.

Definiując ten zabieg operacyjny, należy powiedzieć, że jest to laparotomia, drogą której odbywa się poród. Oczywiście nie jest to naturalna droga porodu, w związku z powyższym jest wykonywana z konkretnych wskazań.