Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
RATOWNICTWO MEDYCZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE BADANIE KRWI

Ogólne uwagi związane z pobieraniem próbki krwi

Lek. Jacek Pietrzyk, 25 marca 2024
Ogólne uwagi związane z pobieraniem próbki krwi

Niestety do tej pory nie rozpowszechniono nieinwazyjnej metody uzyskania wyników parametrów z krwi lub osocza. Dlatego chęć uzyskania wyniku będzie wymagać pobrania pewnej objętości próbki od pacjenta – kilka mililitrów. 

Należy mieć na uwadze, że o  ile u  dorosłych objętość krwi pobierana nawet do kilku probówek (około 20 ml) nie powinna odnieść negatywnych skutków, o tyle u małych dzieci, szczególnie we wstrząsie krwotocznym, nawet taka objętość może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Z tego powodu należy podchodzić do tej próbki krwi jak do cennego skarbu, z  którego możemy pozyskać niezastąpione informacje. Wobec powyższego należy dokładnie zaplanować rodzaj wykonywanych badań, aby uzyskać niezbędne informacje uzupełniające nasze obserwacje kliniczne, a co za tym idzie – objętość pobieranej krwi. Niezbędne jest także uniknięcie tzw. błędów przedlaboratoryjnych, które mogą uczynić próbkę niediagnostyczną lub niemożliwą do oceny. Błędy te mogą wynikać z nieprawidłowego pobrania, przechowywania lub transportu.