Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ TESTY WIEDZY LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PALIATYWNA OKRES TERMINALNY

Opieka paliatywna, część 2 – test wiedzy

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 17 października 2022
Opieka paliatywna, część 2 – test wiedzy

Pielęgniarka opieki paliatywnej udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem  w okresie terminalnym oraz wspiera rodzinę pacjenta w opiece nad nim w procesie umierania.