Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE NEUROLOGIA KINEZYTERAPIA CHOROBA PARKINSONA

Niefarmakologiczne metody leczenia choroby Parkinsona

8 czerwca 2009

Niefarmakologiczne metody leczenia choroby Parkinsona stosuje się głównie we wczesnym stadium, kiedy objawy choroby są już wyraźne, ale nie powodują jeszcze upośledzenia codziennych czynności i wykonywania pracy zarobkowej. Na tym etapie leczenie objawowe nie jest konieczne i można je odłożyć do czasu, aż nastąpi postęp choroby. Metody niefarmakologiczne są fundamentalnymi elementami całościowego postępowania z chorym i nie można nie doceniać ich wartości. Obejmują one: edukację chorego, kinezyterapię, właściwe odżywianie oraz grupy samopomocy chorych.