Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE NEUROLOGIA CHOROBA PARKINSONA

Choroba Parkinsona

28 kwietnia 2009

Choroba Parkinsona (ChP) to najczęstsza choroba układu pozapiramidowego. Jej istotą jest obumieranie komórek nerwowych istoty czarnej wytwarzających dopaminę (neuroprzekaźnik transmitujący impulsy nerwowe w mózgu). Zmniejszenie ilości dopaminy powoduje zahamowanie przewodzenia impulsów nerwowych, co prowadzi do zaburzenia czynności układu autonomicznego.