Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBA PARKINSONA NEUROLOGIA

Innowacyjne diagnozowanie choroby Parkinsona

18 marca 2021
Innowacyjne diagnozowanie choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest chorobą neurodegeneracyjną, spowodowaną zanikiem wytwarzających dopaminę komórek nerwowych w mózgu. Szacuje się, że do 2040 roku na świecie będzie 12 mln chorych – dwa razy więcej, niż dziś. Choroba rozwija się stopniowo i może upłynąć wiele miesięcy, a nawet lat, zanim objawy staną się na tyle oczywiste, aby rozpoznał je lekarz rodzinny.