Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI HEMOFILIA HEMATOLOGIA

Nowy rozdział w leczeniu hemofilii?

12 stycznia 2024
Nowy rozdział w leczeniu hemofilii?

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne i  program lekowy B.15, który dotyczy profilaktyki u dzieci dają od kilkunastu lat bezpieczeństwo pacjentom, bo zapewniają dostęp do czynników krzepnięcia krwi. Wciąż jednak brakuje realnego dostępu do czynników krzepnięcia o długim działaniu dla dzieci, mimo że na papierze taka możliwość istnieje.