Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
NOWOTWORY LECZENIE ONKOLOGICZNE NOWOTWORY KRWI KREW

Nowotwory krwi atakują coraz częściej

Aneta Sadlik, 8 kwietnia 2020
Nowotwory krwi atakują coraz częściej

Nowotwory krwi i szpiku występują coraz częściej, ale dla wielu z nich są już opracowane innowacyjne terapie celowane. Są one wymierzone w konkretną mutację genetyczną, odpowiedzialną za pojawienie się choroby, i przynoszą zdecydowaną poprawę wyników leczenia. Do takich schorzeń zaliczają się m.in. ostra białaczka szpikowa czy rzadko występująca mastocytoza.