Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO ORDYNOWANIE LEKÓW POŁOŻNA POZ PIELĘGNIARKA POZ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PALIATYWNA

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

dr n. o zdrowiu Marzena Barton , 8 października 2021
Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept nie tylko na leki, lecz także na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne od 2016 r. dla środowiska pielęgniarek i położnych jest nową kompetencją zawodową. 

W polityce wieloletniej Państwa na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa przyjętej przez rząd wzięto pod uwagę wnioski z dyskusji i postulaty na temat zwiększenia kwalifikacji zawodowych nie tylko dotyczących recept, lecz także między innymi poradnictwa czy opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Przedstawiciele różnych zawodów medycznych mają nadzieję, że rok 2020 pozostanie tylko wspomnieniem. Natomiast rok 2021 przyniesie docelowe uregulowania prawne wykonywania zawodów pod względem kwalifikacji i kompetencji, jak również związane z tym obiektywne regulacje finansowe.