Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI OCHRONA ZDROWIA PLACÓWKI MEDYCZNE

Raport NIK: medycy przeciążeni pracami administracyjnymi

4 października 2021
Raport NIK: medycy przeciążeni pracami administracyjnymi

Wyniki kontroli NIK wykazały, że blisko jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych. Niewykorzystywany również został potencjał pielęgniarek i położnych, które samodzielnie mogłyby kontynuować leczenie pacjentów, w sytuacji spełniania przez nie wymaganych kwalifikacji.