Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA PRACA PIELĘGNIARKI SZPITAL

Normy zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w szpitalach zawieszone do końca roku

28 września 2021
Normy zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy w szpitalach zawieszone do końca roku

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia zmienione rozporządzenie norm zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na oddziałach szpitalnych. Do końca XII 21 r. szpitale będą zwolnione z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami. O obsadzie na oddziałach decydować będzie kierownik podmiotu leczniczego. Obsada musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i ciągłość leczenia.