Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI SPECJALIZACJE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

NIPiP: wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa

15 kwietnia 2024
NIPiP: wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęło uchwałę w sprawie wyboru priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa do przetargu na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków budżetu państwa na rok 2024. Wybór specjalizacji dokonano na podstawie potrzeb pacjentów oraz rosnącego zapotrzebowania na świadczenia w tych obszarach.