Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PRAKTYKA ZAWODOWA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE KURS SPECJALISTYCZNY KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

O specjalizację najłatwiej na Mazowszu i Śląsku

Ewa Szarkowska, 14 czerwca 2022
O specjalizację najłatwiej na Mazowszu i Śląsku

W roku 2022 kształcenie specjalizacyjne może rozpocząć ponad 2,5 tys. osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Największe szanse na dotowane miejsce szkoleniowe są w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz psychiatrycznego. Najwięcej miejsc specjalizacyjnych przyznano ośrodkom edukacyjnym z województw: mazowieckiego i śląskiego.