Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
AKTUALNOŚCI SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Jakie są priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w 2022?

1 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało “Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie".