Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ

Niestandardowe formy opieki w DPS – interwencja RPO

14 czerwca 2022
Niestandardowe formy opieki w DPS – interwencja RPO

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek pisze do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie ustawowego uregulowania stosowania niestandardowych środków wobec pensjonariuszy w DPS.