Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY OSTEOPOROZA NFZ

NFZ: Profilaktyka osteoporozy - czy można jej zapobiec?

24 października 2022
NFZ: Profilaktyka osteoporozy - czy można jej zapobiec?

Osteoporoza: „cichy złodziej kości” - jest chorobą niewidoczną i podstępną. Polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej. Pierwszym jej objawem jest złamanie. Czy można jej zapobiec?