Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

NFZ skontroluje tzw. świadczenia covidowe

17 lutego 2021
NFZ skontroluje tzw. świadczenia covidowe

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zmiany w zarządzeniu prezesa NFZ. Umożliwią one wykorzystanie dotychczasowego trybu kontroli realizowanych przez Fundusz do kontroli tzw. świadczeń covidowych.