Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI E-RECEPTA RECEPTA NFZ

Identyfikator NFZ na recepcie

5 listopada 2020
Identyfikator NFZ na recepcie

W związku z tym, iż zniesiony został obowiązek określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji.