Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO UKŁAD ODDECHOWY OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Najczęstsze sytuacje kliniczne w obrębie dróg oddechowych u dzieci

Michał Mańka, 18 stycznia 2023
Najczęstsze sytuacje kliniczne w obrębie dróg oddechowych u dzieci

Kaszel jest najczęstszym objawem chorób układu oddechowego, a odruch kaszlowy jednym z podstawowych fizjologicznych mechanizmów ułatwiających oczyszczanie dróg oddechowych. Kryterium czasu trwania pozwala wyróżnić kaszel ostry i przewlekły. Ze względu na charakter, kaszel dzielimy na nieproduktywny (suchy, “męczący”) i produktywny (mokry, przebiegający z odksztuszaniem plwociny). 

Odruch kaszlowy jest jednym z podstawowych fizjologicznych mechanizmów ułatwiających oczyszczanie dróg oddechowych. Powstaje w odpowiedzi na drażnienie receptorów zlokalizowanych w gardle, krtani oraz oskrzelach. W powstawaniu odruchu biorą udział włókna nerwu błędnego (n. X), a także nerwu językowo-gardłowego (n. IX).

Grupą wiekową, której należy poświęcić szczególną uwagę, są noworodki i niemowlęta do 3. miesiąca życia. Najmłodsze dzieci z kaszlem zawsze wymagają konsultacji lekarskiej i opieki pielęgniarskiej, bądź położniczej. W diagnostyce różnicowej kaszlu u dzieci w okresie noworodkowym należy uwzględnić wady wrodzone (m.in. rozszczep podniebienia). W kolejnych tygodniach życia można się spodziewać pierwszych objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Wśród infekcyjnych przyczyn kaszlu duże znaczenie mają swoiste dla tego wieku patogeny, tj. Chlamydia trachomatis.