Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE UKŁAD ODDECHOWY INFEKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO GÓRNE DROGI ODDECHOWE NEBULIZACJA

Infekcje układu oddechowego u małych dzieci

1 grudnia 2020

U dzieci zakażenia układu oddechowego stanowią około 50–60% wszystkich zakażeń leczonych pozaszpitalnie. Większość infekcji to samoograniczające, łagodne zakażenia górnych dróg oddechowych. Jednym z czynników zwiększających ryzyko występowania infekcji dróg oddechowych jest ekspozycja na dym tytoniowy. Również odrębności budowy i czynności układu oddechowego dzieci predysponują do pojawiania się zakażeń.

Leczenie uzależnione jest od przyczyny występowania. Oprócz postępowania farmakologicznego istotne jest działanie pielęgnacyjne ułatwiające opiekę nad chorym dzieckiem. W profilaktyce zakażeń niezmiernie ważne jest wzmacnianie odporności, szczególnie przez stosowanie szczepień ochronnych, których efekt zapobiegania chorobom jest bezsporny.

Częstość występowania infekcji u niemowląt i małych dzieci w ciągu roku wynosi od 4 do 8. U dzieci wychowujących się bez kontaktu z rówieśnikami i dużą liczbą dorosłych – od 1 do 2, a u dzieci posiadających starsze rodzeństwo w żłobku, przedszkolu lub szkole – aż od 10 do 12. Większość infekcji to samoograniczające, łagodne zakażenia górnych dróg oddechowych.