Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY CIĄŻA WYSOKIEGO RYZYKA PATOLOGIA CIĄŻY

MZ zapowiada zwiększenie bezpieczeństwa ciężarnych pacjentek

15 czerwca 2023
MZ zapowiada zwiększenie bezpieczeństwa ciężarnych pacjentek

Minister zdrowia powołał zespół, który opracuje wytyczne dla placówek medycznych dotyczące postępowania w sytuacjach, w których mogą wystąpić wskazania do zakończenia ciąży.