Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARKA POZ PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA NAD PACJENTEM

Model Primary Nursing w praktyce pielęgniarki

mgr Michalina Stegenta, 17 września 2021
Model Primary Nursing w praktyce pielęgniarki

Pomysłodawcą innowacyjnego sytemu opieki pielęgniarskiej jest amerykańska pielęgniarka, pisarka i przedsiębiorca – Marie Manthey. Autorka za swój wkład w profesje, a także w utrzymywany w praktyce pielęgniarskiej rozwój zawodowy, uhonorowana została tytułem „Living Legends”.