Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PIELĘGNIARSKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECKO

Model opieki pielęgniarskiej nad niepełnosprawnym dzieckiem z wodogłowiem wrodzonym z wykorzystaniem mapowania pojęć według ICNP

13 kwietnia 2023
Model opieki pielęgniarskiej nad niepełnosprawnym dzieckiem z wodogłowiem wrodzonym z wykorzystaniem mapowania pojęć według ICNP

Wodogłowie określane jest jako zespół kliniczny, który występuje w różnych chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Do powstania wodogłowia przyczyniają się różnorakie czynniki, których skutkiem jest zablokowanie dróg płynowych i gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w przestrzeniach komorowych, który powoduje jego poszerzanie. 

Objawy kliniczne wodogłowia zależą od wieku dziecka, a stopień natężenia objawów jest zależny od tempa rozwoju procesu chorobowego.

Występowanie wodogłowia ocenia się na około 0,2% żywych urodzeń, czyli 1–2 noworodków na 1000 rodzi się z wodogłowiem.

Istota choroby

Wodogłowie to stan chorobowy, w którym dochodzi do zaburzeń krążenia płynu mózgowo- -rdzeniowego (PMR), co powoduje jego nadmierne nagromadzenie w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Wodogłowie jest stanem patologicznym, którego przyczyną są różnego rodzaju schorzenia o zróżnicowanej etiologii i różnorodnym patomechanizmie powstawania.

Wyróżnia się następujące rodzaje wodogłowia:

  • wodogłowie wrodzone (hydrocephalus congenitus),
  • wodogłowie nabyte (hydrocephalus acquisitus),
  • wodogłowie okluzyjne (hydrocephalus occlusivus).

Szacuje się, że wodogłowie o podłożu genetycznym stanowi około 40% wszystkich przypadków wodogłowia.

Wodogłowie wrodzone najczęściej pojawia się już w pierwszych tygodniach życia zarodka. Najczęściej spowodowane jest wadą cewy nerwowej, bądź stenozą wodociągu mózgu.