Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO DZIECKO W SZPITALU NOWOTWORY KRWI

Nowoczesna opieka pediatryczna nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblastyczną

Katarzyna Szutkowska, 12 grudnia 2022
Nowoczesna opieka pediatryczna nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblastyczną

Ostra białaczka limfoblastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL) u dzieci stanowi ok. 80% wszystkich rodzajów białaczek, co stanowi ok. 35,4% wszystkich zachorowań na nowotwory wśród dzieci. Najczęstsze zachorowania notuje się w wieku od 2 do 5 lat, jednak może ona wystąpić w każdym okresie życia dziecka. 

Do jej rozwoju dochodzi w wyniku transformacji nowotworowej komórki prekursorowej limfocytów B i T. Powstaje wówczas dużo niedojrzałych komórek zwanych limfoblastami. Jest ona chorobą zagrażającą życiu, zatem pacjent bezzwłocznie powinien być hospitalizowany na oddziale hematologicznym. Łatwo znaleźć mapę wysokospecjalistycznych ośrodków onkohematologii dziecięcej w Polsce. Istnieją różne metody leczenia białaczki. Najczęstszym sposobem leczenia białaczki jest chemioterapia, w której stosuje się wiele środków chemioterapeutycznych. Po osiągnięciu przez dziecko remisji, przeszczep szpiku kostnego może być również zastosowany w zależności od stanu zdrowia dziecka. 

Początek choroby jest różnorodny i niełatwy do wykrycia. Pacjenci mogą wykazywać objawy, takie jak zawroty głowy, zmęczenie, bladość, nadmierne miesiączki lub krwawiące dziąsła. Kiedy chore komórki naciekają do innych narządów, takich jak wątroba, śledziona i węzły chłonne, powodują zagrożenie życia dziecka, jeśli nie zostanie to wykryte w porę i wyleczone.