Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE LECZENIE RAN PIELĘGNIARSTWO GOJENIE SIĘ RAN MIKROBIOTA

Mikrobiologia ran przewlekłych

17 stycznia 2022
Mikrobiologia ran przewlekłych

Rany przewlekłe zawierają różnorodną mikrobiotę tlenową i beztlenową potwierdzoną za pomocą analiz pirosekwencjonowania 16S rDNA, zmieniającą się w czasie. Obecność drobnoustrojów (bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby) w ranach wpływa na poprawę lub pogorszenie procesu gojenia. Rany przewlekłe częściej są kolonizowane przez bakterie beztlenowe i grzyby niż rany ostre.

Ponadto, owrzodzenie stopy cukrzycowej sprzyja złożonej mikrobiocie bakteryjnej, z większym udziałem Bacteroides, Peptoniphilus, Finegoldia, Anaerococcus i Pepetostreptococcus. Zarówno bakterie, jak i grzyby wytwarzają liczne enzymy i toksyny, których działanie może uszkadzać młode komórki ziarniny i tworzącego się naskórka.