Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA ZAKAŻENIA SZPITALNE HIGIENA RĄK INTENSYWNA OPIEKA OAIIT

Zapobieganie zakażeniom na oddziałach intensywnej terapii

mgr pielęgniarstwa Sylwia Miętkiewicz, 31 sierpnia 2020
Zapobieganie zakażeniom

Zapobieganie zakażeniom na oddziałach intensywnej terapii wiąże się z działaniami profilaktycznymi. Należą do nich higiena rąk, stosowanie rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej, a także informowanie odwiedzających o konieczności dekontaminacji rąk przed kontaktem i po kontakcie z chorym. Ważne też jest postępowanie z pacjentem zakażonym oraz wdrożenie zasad izolacji pacjenta z podejrzeniem lub identyfikacją wielolekoopornych drobnoustrojów chorobotwórczych. 

Na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania się lekoopornych drobnoustrojów ze względu na wysoki odsetek pacjentów z zakażeniami, zdecydowanie częstsze stosowanie antybiotyków niż na innych oddziałach szpitala, obecność efektywnych dróg przenoszenia drobnoustrojów oraz obecność rezerwuarów bakteryjnych w środowisku oddziału. Głównym zagrożeniem epidemiologicznym warunkującym wysoki wskaźnik zakażeń szpitalnych jest pierwotnie ciężki stan chorego przyjętego na OAiIT (zaburzenia immunologiczne, unieruchomienie, współistniejąca dysfunkcja wielu narządów, wcześniejsza antybiotykoterapia). Stosowane sposoby leczenia i monitorowania chorego, a zwłaszcza wentylacja mechaniczna i długotrwałe utrzymywanie centralnej drogi żylnej, to czynniki zwiększające ryzyko zakażenia