Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI RANY LECZENIE RAN LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH

Nowe świadczenie "Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych 2" (KLRP-2)

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 23 lutego 2021
Nowe świadczenie "Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych 2" (KLRP-2)

Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 lutego 2021 r. wprowadził nowe świadczenia „kompleksowe leczenie ran przewlekłych 2 (KLRP-2)”. Świadczenia te reguluje Zarządzenie Nr 213/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.12.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Celem nowego świadczenia KLRP-2 jest polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą, aby doprowadzić do jej skutecznego zamknięcia.