Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO ROLA POŁOŻNEJ MIĘŚNIAKI MACICY

Mięśniaki macicy – patogeneza, diagnostyka, proces terapeutyczny i rola położnej w opiece nad kobietą

5 maja 2021
Mięśniaki macicy – patogeneza, diagnostyka, proces terapeutyczny i rola położnej w opiece nad kobietą

Mięśniaki macicy są łagodnym, niezłośliwym nowotworem kobiecego narządu rodnego. Pochodzą z tkanki mięśniówki gładkiej macicy jako monoklonalny rozrost mioblastu lub ściany naczynia miometrium. Cechują się zróżnicowaną lokalizacją, często występują mnogo.  Dotyczą nawet 50% kobiet po 40. roku życia, zazwyczaj są wykrywane w początkowym stadium rozrostu, podczas rutynowego badania ginekologicznego. Zwykle na tym etapie nie stanowią jeszcze przyczyny żadnych dolegliwości. Leczenie jest zazwyczaj proponowane, gdy pojawiają się obfite krwawienia miesiączkowe lub intensywne bóle podbrzusza.

Rokowania dotyczące powodzenia terapii oraz przeżywalności po zakończonym leczeniu są bardzo wysokie. Patogeneza mięśniaków macicy nie jest do końca poznana, ale uwagę zwraca fakt, iż w badaniu genetycznym tkanek mięśniaków macicy w 50% przypadków stwierdza się aberracje chromosomalne. Istotną rolę zdają się odgrywać hormony steroidowe jajnika–17β-estradiol wpływa aktywizująco na potencjał wzrostowy mięśniaka. W połączeniu z działaniem progesteronu w drugiej fazie cyklu miesięcznego może to stanowić czynnik spustowy dla nietypowego rozrostu miometrium. W tym czasie wzrasta liczba mitoz i ekspresja receptorów progesteronowych. Naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu A jest silnym mitogenem dla komórek śródbłonka naczyniowego in-dukującego proces angiogenezy. Stanowi to podstawę do dalszego rozwoju mięśniaków z prawidłowego miometrium.