Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
POŁOŻNICTWO POŁÓG PORÓD OPIEKA OKOŁOPORODOWA CIĘCIE CESARKIE

Fizjologia połogu po porodzie siłami natury, porodzie zabiegowym i po cięciu cesarskim

lek. Barbara Korczyńska-Tartanus, 11 kwietnia 2021
Fizjologia połogu po porodzie siłami natury, porodzie zabiegowym i po cięciu cesarskim

Połóg to okres rozpoczynający się bezpośrednio po porodzie, podczas którego organizm kobiety stopniowo wraca do stanu sprzed ciąży. Dzieli się on na 3 etapy: bezpośredni – przypadający na pierwsze 24 godziny po porodzie; wczesnego połogu – trwający przez pierwszy tydzień po porodzie; późnego połogu – do 6 tygodni po porodzie. W trakcie trwania połogu dochodzi do wycofywania się zmian narządowych, które nastąpiły w ciąży celem adaptacji organizmu kobiety do utrzymania ciąży, jak również tych powstałych podczas narodzin dziecka. Sposób rozwiązania ciąży determinuje jego przebieg.

Bez względu na sposób rozwiązania ciąży, badanie przedmiotowe w połogu powinno dotyczyć oceny zwijania się macicy, obecności prawidłowych odchodów połogowych, oceny gojenia się krocza po porodzie drogami natury lub rany po cięciu cesarskim, prawidłowej temperatury ciała, przebiegu laktacji i stanu brodawek sutkowych, prawidłowego oddawania moczu i stolca, a także stanu psychicznego położnicy. 

Podczas oceny wysokości dna macicy w połogu należy wziąć pod uwagę czynniki, które mogą spowodować wystąpienie różnic w prawidłowym położeniu macicy. Ocena wysokości dna macicy powinna być przeprowadzona przy opróżnionym pęcherzu moczowym. W razie trudności w ocenie należy poprosić pacjentkę o opróżnienie pęcherza lub w przypadku braku możliwości oddania moczu – opróżnić pęcherz moczowy przy użyciu jałowego cewnika Foleya. Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie wysokości dna macicy, jest poród przez cięcie cesarskie – obserwuje się spowolnienie zwijania się macicy. Podobnie jest w przypadku położnicy niekarmiącej piersią, porodu ciąży bliźniaczej lub przebiegającej z wielowodziem i po przedłużonym porodzie. Macice wieloródek również mają tendencję do wolniejszego zwijania. Przy ocenie wysokości dna macicy zawsze należy wziąć pod uwagę możliwość występowania resztek popłodu w jamie macicy. Mimo że zazwyczaj macica bezpośrednio po porodzie jest mocno przodozgięta, zdarzają się przypadki macic tyłozgiętych, których ocena jest trudniejsza. Należy wtedy obserwować obecność odchodów połogowych, gdyż tyłozgięcie macicy może doprowadzić do ich zatrzymania.