Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO PRACA POŁOŻNEJ WYZNANIE RELIGIJNE

Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą wyznającą judaizm – co warto wiedzieć?

null
mgr Kinga Kalita-Kurzyńska, 30 marca 2021
Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą wyznającą judaizm – co warto wiedzieć?

W sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej ważne jest indywidualne podejście do każdej kobiety, w tym również poszanowanie wartości związanych z wyznawaną przez nią religią. Poznanie przez personel medyczny zasad obowiązujących w judaizmie pozwala na lepsze zrozumienie pacjentki – żydówki oraz zapewnienie jej kompleksowej opieki.

  • Judaizm należy do największych religii monoteistycznych, której początki sięgają II. tysiąclecia p.n.e. Na całym świecie około 15 milionów ludzi wyznaje tę religię. W Polsce ponad 2000 osób deklaruje się jako jej wierni.
  • Wyznawcy judaizmu wierzą w jedynego Boga, który zawarł z narodem żydowskim przymierze i uznaje ich za naród wybrany.
  • Religia judaistyczna opiera się na Pięcioksięgu Mojżeszowym (Torze), który zawiera 613 przykazań. Tora stanowi źródło wiedzy o wierze dla żydów oraz wskazuje im kierunek postępowania w codziennym życiu. Jej uzupełnieniem jest Talmud - kodeks religijno-prawny, który wyjaśnia prawdy biblijne.
  • W zależności od podejścia wyznawców do zasad nałożonych przez judaizm tradycyjny wyróżnia się cztery jego główne odłamy: ortodoksyjny, konserwatywny, reformowany i liberalny.
  • W judaizmie troska o zdrowie jest bardzo ważnym aspektem dla każdego wyznawcy. W przypadku choroby powrót do zdrowia stanowi nadrzędny cel dla żyda, który umożliwia mu rezygnację z przestrzegania nakazów i zakazów na czas zdrowienia.