Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGIA PACJENT MAŁOLETNI BADANIE GINEKOLOGICZNE

Ginekologia dziecięca. Badanie ginekologiczne pacjentki małoletniej a procedury

mgr Agata Białas, 30 marca 2021

Ginekologia wieku rozwojowego jest specjalistycznym działem ginekologii ogólnej. Dział ten łączy się nierozerwalnie z innymi specjalizacjami: pediatrią, chirurgią dziecięcą, psychiatrią dziecięcą, endokrynologią, genetyką, dermatologią i seksuologią. Z pacjentką nieletnią wiąże się również wiele aspektów dotyczących zagadnień prawnych. 

Procedury mówią, że w Polsce do 18 roku życia osoba nieletnia funkcjonuje w obszarze władzy rodzicielskiej lub władzy opiekuna prawnego. Zgoda na świadczenie zdrowotne, oprócz zgody opiekuna prawnego, wymaga również zgody nieletniego, który ukończył 16 rok życia. W naszym kraju nie ma jednoznacznego stanowiska, ani jednoznacznych procedur postępowania z pacjentką nieletnią, względem której środowiska medyczne i prawne, mówiłyby jednym głosem.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej informowała, że pacjent ma prawo do samodecydowania o sobie, poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poszanowania prywatności, a udział przedstawiciela ustawowego po 16 roku życia dotyczy w zasadzie współdecydowania o wykonaniu świadczenia zdrowotnego – tym samym informacje, które zostaną pozyskane od nieletniego w trakcie badania, nie muszą być przekazywane przedstawicielowi ustawowemu, zwłaszcza na prośbę nieletniego pacjenta. Takie sytuacje mają miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy nieletnia pacjentka rozpoczyna współżycie płciowe, prosi o dobór środków antykoncepcyjnych i poradę. Jeśli nie wymaga tego stan kliniczny pacjentki, to nie ma powodu, dla którego przebieg takiej wizyty nie miałby pozostać między lekarzem a pacjentką.