Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI PRZEMOC DZIECKO

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – rola medyków

19 listopada 2021
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci – rola medyków

Często sprawcami przemocy wobec dzieci są bliskie im osoby. Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań, to wciąż poważny problem, a najmłodszym przysługuje wiele praw takich jak: prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem, czy złym traktowaniem - co gwarantuje im Konwencja o Prawach Dziecka.