Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 07.07.2022
AKTUALNOŚCI ZABURZENIA PSYCHICZNE

Opieka psychiatryczna. Są nowe wytyczne WHO

15 czerwca 2021
Obrazek artykułu

Na całym świecie większość opieki psychiatrycznej nadal świadczona jest w szpitalach, a łamanie praw człowieka i przymus nadal są zjawiskiem powszechnym. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, to główne powody ogłoszenia nowych wytycznych dotyczących opieki psychiatrycznej.