Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.02.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI ZABURZENIA PSYCHICZNE

Opieka psychiatryczna. Są nowe wytyczne WHO

15 czerwca 2021
Opieka psychiatryczna. Są nowe wytyczne WHO

Na całym świecie większość opieki psychiatrycznej nadal świadczona jest w szpitalach, a łamanie praw człowieka i przymus nadal są zjawiskiem powszechnym. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, to główne powody ogłoszenia nowych wytycznych dotyczących opieki psychiatrycznej.