Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI ZABURZENIA PSYCHICZNE

Opieka psychiatryczna. Są nowe wytyczne WHO

15 czerwca 2021
Opieka psychiatryczna. Są nowe wytyczne WHO

Na całym świecie większość opieki psychiatrycznej nadal świadczona jest w szpitalach, a łamanie praw człowieka i przymus nadal są zjawiskiem powszechnym. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, to główne powody ogłoszenia nowych wytycznych dotyczących opieki psychiatrycznej.