Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH SAMOBÓJSTWO

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży bez finansowania. Apel RPO do MZ

21 września 2021
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży bez finansowania. Apel RPO do MZ

Polska jest w czołówce państw, jeśli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Numer 116 111 - telefon zaufania prowadzony od lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - upowszechnił się w świadomości młodych ludzi. Dlatego RPO jest zaskoczony decyzją Ministra Zdrowia o unieważnieniu konkursu na wybór realizatorów zadania "Centra Wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym" w 2021 r.​​​​​​