Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE CHOROBY NEUROLOGICZNE CHOROBY RZADKIE

Miastenia to choroba, nie lenistwo

24 kwietnia 2023
Miastenia to choroba, nie lenistwo

- Jestem mocno zdeterminowana, żeby walczyć o poprawę sytuacji osób chorujących na miastenię: o przyspieszenie diagnostyki, zwiększenie dostępu do leczenia, a przede wszystkim - o podniesienie świadomości społecznej na temat tej ciężkiej choroby - mówi Anna Wolska, chorująca na uogólnioną miastenię, założycielka Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi “Kameleon”.